• Høyer Bodø

  City Nord Stormyra
  Stormyrveien 20
  8008 Bodø
  +47 75 58 32 72
  www.hoyer.no

 • Høyer Tromsø

  Storgata 56
  9008 Tromsø
  +47 45 97 41 33
  www.hoyer.no

 • Mimic

  Torolv Kveldulvsons gate 24
  8800 Sandnessjøen
  +47 75042633

 • Zicco

  Lofotsenteret
  Storgata 8
  8370 Leknes
  +47 76 08 19 33
  www.zicco.no